Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

November 15 2017

9519 ac4e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialissie lissie
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
4688 994e 390
Reposted frompiehus piehus viacover-my-eyes cover-my-eyes
6681 18f8 390

November 08 2017

0667 3164 390
Reposted fromoll oll vianiedonaprawienia niedonaprawienia
4630 ac3a 390

bitchussy:

halloween omg no this is beautiful 

Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viaszerszer szerszer
5347 767c 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk vialissie lissie

November 06 2017

6162 e167 390

mooonkid:

My parents after their 2nd date in 1982 when my dad was a year younger than I am now

November 04 2017

Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert vianensie nensie
Reposted fromFlau Flau vianiedonaprawienia niedonaprawienia
6947 30ce 390

la–rotazione:

Sofia Coppola and Kirsten Dunst on the set of ‘Marie Antoinette’, Château de Pontchartrain, France, 2005

Photo by Brigitte Lacombe

Reposted fromvanille vanille viacover-my-eyes cover-my-eyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl