Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

7695 a71b 390

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaaskman askman
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso

October 31 2018

5172 2ef8 390
Reposted fromelegy elegy viaaskman askman

October 25 2018

8453 7b10 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaaskman askman
9953 5441 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viadoubleespresso doubleespresso

October 22 2018

7791 9e1f 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaaskman askman
4151 1d67 390
Reposted frompanikea panikea viaaskman askman
5843 23b7 390
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaaskman askman
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszerszer szerszer
7622 1508 390
9658 9379 390

gohth:

not to be a nerd but it’s so crazy how he (Bernini) really did that from cold hard stone……. truly a spectacle, truly breathtaking, an honor to behold

Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
3556 58b4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
2238 1f20 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszerszer szerszer

fuckoff-mondays:

When you listen to a song you used to listen to ages ago and you get that weird as fuck spine chilling feeling as you remember how your life was at that point in time

8118 8390 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl