Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
2837 cf47 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viafreska freska
9845 2209 390
Claude Monet, Arm of the Seine near Giverny in the Fog (1897)
Reposted fromrousmadder rousmadder viapanimruk panimruk
9812 395d 390

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viapanimruk panimruk
6232 d270 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds

February 19 2017

1496 c918 390
Reposted fromSTYLTE STYLTE viasensation sensation

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viaemtezmazupe emtezmazupe
6774 8336 390
Reposted fromYiruma Yiruma viacover-my-eyes cover-my-eyes
5590 dd52 390
Reposted fromrol rol viaemerencja emerencja

February 18 2017

Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaunmadebeds unmadebeds
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viabutterfly94 butterfly94
1506 5314 390
Reposted fromheartsperm heartsperm viabutterfly94 butterfly94
3340 a8cd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaistsoeasy istsoeasy
5327 211c 390
Reposted fromvertheer vertheer viatwice twice
8151 1b03 390
Reposted fromfoods foods viaistsoeasy istsoeasy
3907 1eda 390
Reposted fromoblivious oblivious vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl