Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2017

6591 220e 390
#abouttime
Ludzie tak już mają. Chcą zobaczyć wschód słońca nad morzem, ale wyłączają budzik, gdy zaczyna dzwonić o czwartej nad ranem. Chcą zobaczyć wieżę Eiffela, ale nie oszczędzają pieniędzy na podróż. Nie wrzucają drobnych do słoika, nie próbują niczego poświęcić. Chcą mieć prawo jazdy, lecz nie zapisują się na kurs. Pragną napisać książkę, lecz czekają. Na lepszy moment; na wenę; aż mąż wyjdzie do pracy; aż dzieci podrosną. Czekają na lepsze czasy, które mogą nigdy nie nadejść.
— Regina Brett

January 05 2017

January 02 2017

Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca...
— Haruki Murakami - Koniec świata i hard-boiled wonderland
9174 4cd9 390
Reposted fromdusix dusix vialissie lissie
6030 42be 390
Reposted fromsewkagold sewkagold viafreska freskaReposted fromPanMru PanMru viafreska freska
7191 3502
Reposted fromdimer dimer viaradaetyki radaetyki
6413 eba3 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadzony dzony
grafika love, bed, and wish
6947 c0c8 390
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viafreska freska
4377 8498 390
Reposted fromthinredline thinredline viaaskman askman
0388 7d21 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaistsoeasy istsoeasy
1187 5766 390
Reposted fromdepth depth vianiedonaprawienia niedonaprawienia
2591 e255 390
Reposted fromewaryst ewaryst viapanimruk panimruk
9255 8ae1 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialissie lissie

December 25 2016

Reposted fromfriends friends viafreska freska
3800 9ff6 390
Reposted fromrisky risky viapanimruk panimruk
0178 fe44 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl