Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

March 19 2017

1238 bfea 390
8759 bd5c 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialissie lissie
2148 d55a 390
Reposted fromink ink viafreska freska

March 18 2017

not funny
5386 0554 390
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
9363 2fdf 390
1494 f311 390

March 16 2017

Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted fromjasminum jasminum viaistsoeasy istsoeasy
Ja nie wiem jak się wymyśla coś wielkiego, ja właściwie nic nie wiem, ja chcę poleżeć trochę pod kołdrą.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromweightless weightless viaistsoeasy istsoeasy

March 15 2017

4809 a1cf 390
Reposted fromdailylife dailylife viasensation sensation
2510 8edf 390
Reposted fromstrzepy strzepy viasensation sensation
7869 e01f 390
Reposted fromdusix dusix vialissie lissie
3294 860c 390

March 12 2017

8140 7523 390

squeeful:

mygayisshowing:

morebuttermorebetter:

sixpenceee:

“Globalization is beautiful sometimes” Stockholm, 2015 by Ninni Andersson

i love this picture so much. There isn’t even any backstory and yet immediately the feeling or theme if this image is simply “We’re all different, and that’s ok.’

Also their heads are both red but for different reasons and they’re both looking at their phones. They’re different and the same.

There isn’t shaming of either woman. That’s half the beauty.

Reposted fromDeanWinchesterrr DeanWinchesterrr viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl