Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku vianiedonaprawienia niedonaprawienia
3640 caf4 390
Reposted fromdilma dilma vianiedonaprawienia niedonaprawienia
9924 3aab 390
1357 7390 390
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
1022 e525 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafajnychnielubie fajnychnielubie
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
9253 79e8 390
Reposted fromRowena Rowena viabagatela bagatela
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viafreska freska
2044 4310 390

May 05 2019

Reposted fromtwice twice viafreska freska

May 01 2019

5626 a7c8 390
Reposted fromtichga tichga viafutureiscoming futureiscoming
4115 b7d9 390
Reposted frompiehus piehus viablackmoth7 blackmoth7

April 28 2019

9267 15ae 390
7595 f664 390
Reposted fromGIFer GIFer viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl