Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

5944 a789 390
Reposted fromcalcifer calcifer viaistsoeasy istsoeasy

November 29 2017

6097 076d 390
Reposted fromkulamin kulamin vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Reposted fromcolagatji colagatji viaunmadebeds unmadebeds
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
3069 dd2e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
8083 d1b3 390
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viafajnychnielubie fajnychnielubie

November 17 2017

November 15 2017

9519 ac4e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialissie lissie
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
4688 994e 390
Reposted frompiehus piehus viacover-my-eyes cover-my-eyes
6681 18f8 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl